S.C. „Construcţii Feroviare Galaţi” S.A.
Home            A.G.A.

Convocări şi Hotărâri ale Adunărilor Generale ale Acţionarilor


Data
Convocator
Procuri
Materiale
Hotărâre
A.G.O.A
16 / 17.05.2019
Convocator A.G.O.A.
Procură A.G.O.A.
Raport al administratorilor asupra activității desfășurate în exercițiul financiar 2018. Programul de activitate pentru 2019. Aprobarea datei de înregistrare: 04.06.2019 / Ex-Date 03.06.2019. Bilanțul aferent exercițiului financiar 2018. Program de investiții pentru anul 2019. Raportul auditorului independent. Bugetul activităţii generale 2019.
Proiect Hotărâre A.G.O.A. nr. 1.
A.G.O.A
30 / 31.07.2018
Convocator A.G.O.A.
Procură A.G.O.A.
Raport al administratorilor asupra activității desfășurate în exercițiul financiar 2017. Programul de activitate pentru 2018. Program de investiții pentru anul 2018. Bugetul activităţii generale 2018. Lista candidaturilor pentru alegerea membrilor CA. Alegerea unui nou auditor financiar. Propunere valorificare mijloace fixe. Propunere valorificare activ teren str. Basarabiei 212. Proiect - Contract de management. Aprobarea datei de înregistrare: 11.05.2018 / Ex-Date 10.05.2018.
Hotărâre A.G.O.A.
A.G.O.A
19 / 20.04.2018
Convocator A.G.O.A.
Procură A.G.O.A.
Constituirea Fondului de premiere pentru 2018. Aprobarea datei de înregistrare: 11.05.2018 / Ex-Date 10.05.2018. Propunere valorificare activ teren str. Basarabiei 212. Propunere valorificare mijloace fixe. Lista candidaturilor pentru alegerea membrilor CA. Proiect - Contract de management. Program de investiții pentru anul 2018. Programul de activitate pentru 2018. Bilanțul aferent exercițiului financiar 2017. Bugetul activităţii generale 2018. Note explicative aferente bilanțului. Raport al administratorilor asupra activității desfășurate în exercițiul financiar 2017. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2017.
Hotărâre A.G.O.A.
A.G.O.A
20 / 21.04.2017
Convocator A.G.O.A.
Procură A.G.O.A.
Lista candidaturilor pentru alegerea membrilor CA. Bilanțul aferent exercițiului financiar 2016. Note explicative aferente bilanțului. Raport al administratorilor asupra activității desfășurate în exercițiul financiar 2016. Program de investiții pentru anul 2017. Aprobarea procedurii de premiere aferente anului 2017. Programul de activitate pentru 2017. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2017. Aprobarea datei de înregistrare: 12.05.2017 / Ex-Date 11.05.2017. Contract de management. Bugetul activităţii generale 2017.
Hotărâre A.G.O.A.
A.G.E.A
20 / 21.04.2017
Convocator A.G.E.A.
Procură A.G.E.A.
Aprobarea datei de înregistrare: 12.05.2017 / Ex-Date 11.05.2017. Înființare societate prin aportul S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A.
Hotărâre A.G.E.A.
A.G.O.A
23 / 24.02.2017
Convocator A.G.O.A.
Procură A.G.O.A.
Program de investiții pentru anul 2017. Aprobarea procedurii de premiere aferente anului 2017. Propunerea de valorificare a activului - Teren Str. Basarabiei. Propunerea de valorificare a Stației de asfalt. Aprobarea datei de înregistrare: 14.03.2017.
Hotărâre A.G.O.A.
A.G.O.A
03 / 04.08.2016
Convocator A.G.O.A.
Procură A.G.O.A.
Aprobarea raportului de activitate a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015.
Raport curent al A.G.O.A. Hotărâre A.G.O.A.
A.G.O.A
27 / 28.04.2016
Convocator A.G.O.A.
Procură A.G.O.A.
Aprobarea raportului de activitate a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2015 Prezentarea spre aprobare a situațiilor financiare anuale și a modului de repartizare a profitului pentru exercițiul financiar 2015 Prezentarea spre aprobare a programului de activitate, a programului de investiții și a B.V.C. pe anul 2016 Aprobarea premierii președintelui director general ca urmare a rezultatelor pozitive înregistrate de societate în perioada 2013 - 2016 și a neutilizării fondului de premiere aprobat de A.G.A. în ședința din noiembrie 2013 Aprobarea contractării unei linii de credit revolving în valoare de 450.000 lei pentru susținerea activității curente Aprobarea casării unor mijloace fixe amortizate sau neamortizate Aprobarea datei de înregistrare: 16.05.2016. Proiect de hotărâre AGOA. Informații referitoare la acțiuni/vot.
Hotărâre A.G.O.A. Raport curent
A.G.O.A
21 / 22.05.2015
Convocator A.G.O.A.
Procură A.G.O.A.
Bilanţ aferent exerciţiului 2014 Raportul administratorilor Bugetul activităţii generale 2015
Data identificare acţionari Programul de activitate pentru 2015 Programul de investiţii pentru 2015
Hotărâre A.G.O.A.
A.G.E.A
11 / 12.02.2015
Solicitare acţionar A.G.E.A. Convocator A.G.E.A.
Procură A.G.E.A.
Materiale A.G.E.A.
Hotărâre A.G.E.A.
A.G.O.A./A.G.E.A.
17-18.04.2014
Ordine de zi A.G.O.A./A.G.E.A.
Procură A.G.E.A.
Procură A.G.O.A.
Materialul având o mărime considerabilă poate fi consultat la sediul societăţii.
Hotărâre A.G.E.A.
Hotărâre A.G.O.A.
A.G.O.A.
13 / 14.02.2014
Ordine de zi A.G.O.A.
Procură A.G.O.A.
Motivare A.G.O.A.
A.G.E.A./A.G.O.A.
14 / 15.11.2013
Ordine de zi A.G.E.A.Ordine de zi A.G.O.A.
Procură A.G.E.A.
Procură A.G.O.A.
Materialul având o mărime considerabilă poate fi consultat la sediul societăţii.
Hotărâre A.G.E.A.
Hotărâre A.G.O.A.
A.G.E.A./A.G.O.A.
08 / 09.07.2013
 
 
Materialul având o mărime considerabilă poate fi consultat la sediul societăţii.
A.G.A.
09 / 10.04.2013
 
Materialul având o mărime considerabilă poate fi consultat la sediul societăţii.
 
A.G.A.
19.10.2011
Materialul având o mărime considerabilă poate fi consultat la sediul societăţii.
A.G.A.
14 / 15.04.2011
Materialul având o mărime considerabilă poate fi consultat la sediul societăţii.