S.C. „Construcţii Feroviare Galaţi” S.A.
Home      Despre noi

S.C. „CONSTRUCŢII FEROVIARE GALAŢI” S.A. este persoană juridică română privată şi a fost înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J 17/1884/1991, în 1991 societatea desprinzându-se din S.N.C.F.R..

Sediul societăţii este în România, municipiul Galaţi, str. Egalităţii, nr. 2, tel 0745-345290, fax 0236-460519.

Scurt istoric al societăţii.

Dezvoltarea şi modernizarea reţelei Căilor Ferate Române în partea de sud a Moldovei a impus înfiinţarea, în anul 1954, la Focşani, a unui şantier de construcţii aparţinând Întreprinderii de Construcţii Căi Ferate Bucureşti. După numai 12 ani, în 1966, s-a înfiinţat şi la Galaţi un şantier de construcţii, cu ocazie care cele două şantiere au trecut în cadrul fostei Întreprinderi de Poduri şi Lucrări Speciale pentru Transporturi (I.P.S.L.T.) Bucureşti.

În anul 1978, se organizează GRUPUL DE ŞANTIERE CĂI FERATE GALAŢI, cu şantiere la Galaţi, Buzău, Adjud şi o Secţie de Utilaje şi Transport. Ulterior, în anul 1984, prin ordinul Ministrului  Transporturilor, G.S.C.F. Galaţi devine ANTREPRIZA DE CONSTRUCŢII-MONTAJ şi trece în structura Regionalei C.F. Galaţi, cu ocazie care preia şi Şantierul de Reparaţii Capitale Linii, de la Divizia Linii a Regionalei C.F. Galaţi.

În această structură, cu 4 şantiere de construcţii căi ferate, civile şi industriale, un şantier specializat pentru refacţii de linii C.F. şi o Secţie de Utilaj Transport funcţionează şi în prezent sub denumirea S.C. „Construcţii Feroviare Galaţi” S.A. - organizată prin desprindere din S.N.C.F.R. - Regionala C.F. Galaţi - potrivit Hotărârii de Guvern 692 / 1991.

Încă de la început, din anul 1966, fie că a funcţionat ca Şantier, fie ca Grup de Şantiere, S.C. „Construcţii Feroviare Galaţi” S.A. şi-a definit şi îşi defineşte activitatea prin lucrări de construcţii şi reparaţii de căi ferate; construcţii de poduri, viaducte, lucrări de artă; construcţii civile şi industriale de orice tip; confecţii metalice şi din lemn; piste pentru porturi şi aeroporturi; piste şi căi de rulare pentru macarale; apărări de maluri; consolidări terasamente şi versanţi, etc.

Autorizări şi certificări.

Societatea este autorizată şi de către: Autoritatea Feroviara Romană, Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri, pentru execuţia de construcţii şi reparaţii căi ferate, drumuri şi poduri, sens în care are obţinute agremente tehnice şi omologări cu recunoaştere internă şi internaţională..

S.C.C.F. Galaţi S.A. dispune de dotare tehnico-materială foarte bună, având în dotare:

 • autogredere,
 • autoscrepere,
 • macarale auto şi feroviare,
 • trenuri de lucru PLATOV pentru calea ferată (utilaj speci­a­li­zat pentru refacţii de linii de cale ferată),
 • instalaţie de turnat asfalt EasyBatch
 • autocamioane,
 • autobasculante,
 • excavatoare,
 • buldozere,
 • autofurgoane,
 • cilindri vibrocompactori,
 • autoexcavator DEDVAN,
 • instalaţii pentru foraj coloane tip Benotto Ø800×1080mm.

Alte domenii de activitate.

Societatea are în proprietate o balastieră pe râul Buzău, în comuna Gălbinaşi de unde se extrag toate tipurile de agregate necesare in construcţii, si o baza de montare a panourilor de cale ferată în localitatea Merei, judeţul Buzău (Baza Monteoru).