S.C. „Construcţii Feroviare Galaţi” S.A.
Home      Portfoliu
 

Portofoliul de lucrări al S.C. „Construcţii Feroviare Galaţi” S.A.

 
S.C. „Construcţii Feroviare Galaţi” S.A. a executat peste 2000 km căi ferate noi în cadrul acţiunii de dublare a liniilor Buzău - Făurei - Ţăndărei, Adjud - Oneşti, Tecuci - Barboşi, Barboşi Triaj - Mălina, Medgidia - Tulcea, Suceava - Câmpulung Moldovenesc, Dorna - Dornişoara, Bacău - Adjud. Pe linia Tecuci - Barboşi, odată cu lucrările de dublare s-a executat şi ridicarea niveletei căii cu până la 4 m pe tronsoanele Tudor Vladimirescu - Vameş - Piscu - Independenţa. Aceste lucrări au scos de sub efectul inundaţiilor provocate de râul Siret tronsonul de cale ferată respectiv măsurând 25 de km.S.C. „Construcţii Feroviare Galaţi” S.A. a modernizat şi sistematizat numeroase staţii şi triaje de cale ferată în vederea electrificării liniilor de pe raza Regionalei C.F. Galaţi însumând peste 1500 km de linii, respectiv 500 de macaze. În acelaşi timp a executat, extins sau adaptat clădiri pentru exploatarea căilor ferate cum sunt: clădiri pentru comanda centralizată - electrică a macazelor, pentru energoalimentare  remize şi ateliere pentru locomotive electrice, dispecerate pentru tracţiunea electrică, etc.

S.C. „Construcţii Feroviare Galaţi” S.A. a executat şi pasajul inferior Câmpineanca în cadrul lucrării „Ansamblul de locuinţe Vâlcele I - Focşani” şi prin care s-a rezolvat problema:

 • asigurarii legăturilor rutiere şi pietonale la zonă,
 • sistematizării verticală a zonei ansamblului,
 • asigurării traficului rutier în zona de intersecţie barieră C.F. Câmpineanca şi celelalte artere rutiere.

Printre zecile de poduri şi podeţe executate pentru calea ferată şi pentru drumuri, S.C. „Construcţii Feroviare Galaţi” S.A. prezintă ca lucrări reprezentative: Drăgaica - Pasajul superior care supratraversează liniile C.F. din Gara Buzău. Inaugurat în anul 1996, dublarea pasajului superior existent a contribuit esenţial la îmbunătăţirea fluenţei circulaţiei rutiere în zonă.

Completând corespunzător în lăţime digul existent în lunca Dunării, între Brăila şi Galaţi - corespunzător documentaţiei întocmite de institute specializate de proiectare, S.C. „Construcţii Feroviare Galaţi” S.A. a executat şi pus în funcţiune în anul 1988 drumul modernizat care scurtează distanţa Galaţi - Brăila cu circa 10 km, drumul având în total o lungime de 18 km.

La efectuarea recepţiei lucrărilor s-a remarcat întotdeauna mulţumirea investitorilor şi satisfacţia constructorului în aceeaşi măsură pentru înalta calitate a lucrărilor executate.

Dispunând de personal calificat şi dotări pe măsură, S.C. „Construcţii Feroviare Galaţi” S.A. a executat blocuri de locuinţe pentru Regionala C.F. Galaţi, de un aspect şi de o calitate care rivalizează cu celelalte edificii executate de unităţile specializate din zonă. Blocul 18 din Piaţa Unirii - municipiul Buzău, pus în funcţiune în anul 1989, ilustrează cu prisosinţă afirmaţiile de mai sus, iar blocul H.3 din Strada Dorobanţi, care a fost pus în funcţiune în anul 1997, vine să completeze peisajul urbanistic a municipiului Buzău.

În colaborare cu firma TUBO-TRADE S.R.L. Bucureşti, S.C. „Construcţii Feroviare Galaţi” S.A. a executat primul podeţ cu structura TUBOSIDER, folosind tablă ondulată.

Forma elementelor metalice, asamblarea acestora într-o structură ovoidală prin şuruburi speciale, aşezarea tubului respectiv pe un teren „ameliorat” şi „tratarea” cu atenţie a terasamentului din imediata vecinătate a tubului, conferă structurii capacitate portantă suficientă pentru a nu mai fi necesară fundaţie din beton.

Tratarea specială a elementelor metalice asigură protecţia contra coroziunii ceea ce creşte durata de funcţionare a podeţului la circa 100 de ani.

În anul 1997, S.C. „Construcţii Feroviare Galaţi” S.A. a executat cu această nouă structură 2 podeţe cu deschidere de circa 6 m pe sub calea ferată Galaţi - Bârlad şi montarea elementelor TUBOSIDER pentru un podeţ de drum în Comuna Vârlezi, judeţul Galaţi.

Dintre lucrările de construcţii civile şi industriale executate, amintim de asemenea:

 • Staţia C.F. Călători Adjud - 1984.
 • Bloc locuinţe - Staţia C.F. Adjud - 1984.
 • Biserica „Cuvioasa Paraschiva” Adjud - 1996.
 • Pasarela pietonală peste liniile C.F. din Staţia Adjud - 1983.
 • Clădire Dispecerat I.F.T.E. Buzău - 1979.
 • Reparaţie capitală la clădirea Tribunalului Judeţean Buzău (din patrimoniul naţional) - 1992.
 • Hala de reparaţii Auto şi Utilaje de Cale Ferată Buzău - 1981.

Dispunând de trenuri specializate pentru transportul şi pozarea panourilor de cale şi având amenajată baza de montare dotată cu utilaje specifice pentru montare, depozitare, încărcare şi descărcare panouri şi materiale de cale, S.C. „Construcţii Feroviare Galaţi” S.A. a executat peste 1.000 km refacţii de căi ferate pe raza Regionalei C.F. Galaţi.

În funcţie de durata întreruperii circulaţiei trenurilor şi de depărtarea lucrărilor faţă de Baza de Montare, ritmul de execuţie zilnic variază între 200 şi 500 m de refacţie.

Având asigurată gama completă de utilaje terasiere şi un dispozitiv de 2-3 linii unde se organizează primirea, descărcarea, depozitarea materialelor şi montarea panourilor, S.C. „Construcţii Feroviare Galaţi” S.A. execută căi ferate integral mecanizate cu un ritm de lansare de 400-500 m panouri pe zi.

Dispune de toate utilajele (tren PLATOV, buldozere, excavatoare, auto, încărcătoare, maşini de mică mecanizare pentru calea ferată, cilindri compactori, baza de montare de la Monteoru) pentru realizarea lucrărilor de cale ferată.

S.C. „Construcţii Feroviare Galaţi” S.A. este autorizată pentru toate categoriile de lucrări la calea ferată de către A.F.E.R. Bucureşti, deţine autorizaţiile şi agrementele necesare pentru intrarea în lucru.

Din lucrările executate de S.C.C.F. Galaţi, semnificative prin complexitate si mărime sunt : 

 • Reparaţii capitale la calea ferata pe magistralele Făurei - Constanta, Galaţi - Faurei, Galaţi -Tecuci, Tecuci - Adjud, Medgidia - Tulcea, Focşani - Buzău, Suceava - Câmpulung Moldovenesc, Bacău - Adjud, Dorna - Dornişoara, Ploieşti - Bucureşti Nord.
 • Reparaţii capitale la linii uzinale in Romportmet Galaţi, Sidex Galaţi, Trefo Galaţi, etc.
 • Bloc locuinţe Galaţi – Ansamblul Carol Davila
 • Biserica Umbraresti - jud. Galaţi
 • Sediu S.C. Pibunni Galaţi
 • R.K. pasaj Drăgaica - jud. Buzău
 • Pasaj Campineanca - Focşani
 • Pod Manzalesti - jud. Buzău
 • Reparaţie capitala Tribunalul Buzău
 • Comandamentul Militar Buzău
 • Bloc locuinţe H3 - Buzău
 • Oficiul Poştal 5 - Buzău
 • Banca Agricolă Buzău ş.a.m.d..