S.C. „Construcţii Feroviare Galaţi” S.A.
Home      Servicii
Societatea are ca obiect principal de activitate execuţia lucrărilor de construcţie a drumurilor şi autostrăzilor însă desfăşoară şi următoarele activităţi secundare:
 •  Extracţie de pietriş şi nisip;
 •  Construcţii metalice şi părţi componente;
 •  Demolarea construcţiilor, terasamente şi organizări de şantier;
 •  Lucrări de construcţii, inclusiv lucrări de artă;
 •  Construcţii hidrotehnice;
 •  Servicii de închiriere a utilajelor de construcţii şi demolare cu personal aferent;
 •  Servicii de transport rutier de mărfuri;
 •  Servicii de închiriere a altor mijloace de transport;
 S.C.C.F. Galaţi S.A. dispune de dotare tehnico-materială bună, având:
 •  autogredere, autoscrepere;
 •  macarale auto şi feroviare;
 •  tren de lucru PLATOV pentru calea ferată;
 •  staţie de turnare asfalt EasyBatch;
 •  autocamioane, autobasculante, autofurgoane;
 •  excavatoare, autoexcavator, buldozere;
 •  cilindri vibrocompactori, etc.

S.C.C.F. Galaţi are personal calificat pentru execuţia oricărui tip de lucrări în construcţii.

 
 
 
 
  Nu ezitaţi să ne contactaţi pentru realizarea oricăror lucrări de construcţii!